Misja


 

Świadomość niekończącego się istnienia poprzez nasze dzieci tworzy dar wielkiej miłości rodzicielskiej. Miłość ta powoduje potrzebę stworzenia maksymalnej ochrony nad tą naszą istotką. Rozumiemy potrzebę kontynuacji tej rodzicielskiej opieki. Przekazana nam przez rodziców mała istotka poprzez nasze powołanie i profesjonalizm pozostaje dalej pod kloszem miłości i opieki.

 

Każda rodzina ma swoją historię, a każdy człowiek ma własną osobowość. W naszym przedszkolu wspieramy dziecko w budowaniu silnej osobowości, w uświadamianiu własnej wartości. Dlatego staramy się stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie miało możliwość realizowania swoich potrzeb, zainteresowań, dążenia do samodzielności i niezależności.

 

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach, bo jesteśmy przekonani, że razem znaczy lepiej i więcej. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę. Dla nas dziecko to kawałek nieba, który odwiedził ziemię, bez nich nie ma nieba.